Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 26 2020

deszczowapiosenka
5797 ab17 500
deszczowapiosenka
8185 6a4f 500
Reposted fromtichga tichga via919 919
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted byLegendaryy Legendaryy
deszczowapiosenka
7448 badf 500
Reposted fromcontigo contigo viasleepingsickness sleepingsickness
7556 9d73
Reposted fromrubinek rubinek viasleepingsickness sleepingsickness

January 25 2020

deszczowapiosenka
8590 1439 500
Griffith Observatory space merch
Reposted fromikari ikari viaHypothermia Hypothermia
deszczowapiosenka
1740 be03 500
Reposted fromhrafn hrafn viasistermorphine sistermorphine
deszczowapiosenka
4119 aa4f 500
Reposted frompiehus piehus viaxal xal
deszczowapiosenka
6041 4158 500
Reposted frommaybeyou maybeyou viaVinroli Vinroli
deszczowapiosenka
Odrobina lekceważącego dystansu jest konieczna, żeby zachować poczucie własnej wartości. Nie chodzi jednak o lekceważenie ludzi, lecz tego, co inni ludzie o nas myślą.
— Sherry Argov
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialove-in-vain love-in-vain
deszczowapiosenka
9972 7040 500
Reposted fromcogitavi cogitavi viaAstalka Astalka
deszczowapiosenka
1360 912d 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaciarka ciarka
deszczowapiosenka
7843 0ace 500
Reposted fromcoolkidscantdie coolkidscantdie viaciarka ciarka
deszczowapiosenka
Moje marzenie jest takie, żeby w piwnicach i miejskich pustostanach spotykali się ludzie, żeby móc mówić o swoich emocjach, bo wtedy nagle okazuje się, że nie tylko ty tak się czujesz. Bo gdzie masz się o tym dowiedzieć? W pracy, gdzie wszyscy spełniamy przypisane nam wcześniej funkcje ogarniaczy? Te schowane głęboko emocje, lęk, wstyd, zwątpienie, żal, potrzeba akceptacji, osamotnienie wychodzą dopiero o drugiej w nocy w zakamarkach lokali i w kuchniach pod koniec domówki, wtedy dopiero wygrzebujemy z siebie ten szlam. A gdyby tak to zmienić, gdybyśmy mogli raz w tygodniu chociaż posiedzieć w kilkanaście osób i powiedzieć o tym, ile nas kosztuje niedzwonienie do byłego chłopaka, jak boimy się wracać do pustego mieszkania, jak robimy głupoty z miłości i jak przeraża nas to, że dajemy sobie robić krzywdę? Jakże byłoby wspaniale.Jakże mniej czulibyśmy się wybrakowani, wystraszeni i bezradni.
— Małgorzata Halber, najbardziej na świecie podziwiam
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamuviell muviell

January 06 2020

deszczowapiosenka
8369 02ad 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viarhubarbrr rhubarbrr
deszczowapiosenka
Istnieje przeciwieństwo déjà vu. Nazywa się jamais vu. To sytuacja, kiedy spotykasz tych samych ludzi albo odwiedzasz te same miejsca, ale za każdym razem po raz pierwszy. Każdy zawsze jest dla ciebie obcy. Nic nigdy nie wydaje ci się znajome.
— Chuck Palahniuk, "Udław się"
Reposted fromgivemetwobeers givemetwobeers viarhubarbrr rhubarbrr

November 27 2019

deszczowapiosenka
Reposted fromFlau Flau viaLuukka Luukka
deszczowapiosenka
1792 8651 500
Reposted froma-liberal-ironist a-liberal-ironist viagket gket

November 11 2019

deszczowapiosenka
0821 6c81 500
Reposted fromnyaako nyaako viabriatska briatska

September 19 2019

deszczowapiosenka
8153 6e47 500
Reposted fromhavingdreams havingdreams viareeddpepper reeddpepper
deszczowapiosenka
6445 2739 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...