Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2019

deszczowapiosenka
deszczowapiosenka

Prawda jest taka, że czasem patrzymy na kogoś i przestajemy go kochać , bo zacząl lubić musztardę.

A czasem trafia się taki ktoś, kto zawodzi nas najmocniej na świecie, a my chcemy być przy nim.

Reposted fromwhateveer whateveer viazielono zielono
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschgeKameeel

October 30 2018

deszczowapiosenka
8508 69cb 500

October 29 2018

deszczowapiosenka
7833 2f21 500
Reposted fromrisky risky viafreeway freeway

October 14 2018

deszczowapiosenka
0558 ba31 500
Reposted fromunterland unterland viastraycat straycat
deszczowapiosenka
8189 2550 500

teenageers:

you are not stuck

Reposted fromSkydelan Skydelan viainspirations inspirations

October 10 2018

deszczowapiosenka
deszczowapiosenka
5843 23b7 500
Reposted fromel-kaktus el-kaktus viaataliaboo ataliaboo
deszczowapiosenka
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst
deszczowapiosenka
Ale nic się nie zmieni, póki sama o siebie nie zawalczysz.
— L. H. Anderson

September 16 2018

deszczowapiosenka
3640 caf4 500
Reposted fromdilma dilma viarudosci rudosci
deszczowapiosenka
deszczowapiosenka
Nie módlcie się o łatwe życie.
Módlcie się, żebyście byli silniejszymi ludźmi.
— John F. Kennedy
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaxmartii xmartii
deszczowapiosenka
3409 5b03
Reposted fromaaneczka aaneczka viaajdzilla ajdzilla
deszczowapiosenka
deszczowapiosenka
I Vitelloni (1953)
Reposted fromHanoi Hanoi viaPolina Polina
deszczowapiosenka
Hohenzollern Castle, Germany.
Reposted fromLogHiMa LogHiMa viaikari ikari
deszczowapiosenka
0591 8340

motorizedmycologist:

becausebirds:

Bird lands on a page about itself.

"das me"

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...