Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 04 2020

deszczowapiosenka
0200 e2c0 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamrs-cosmos mrs-cosmos
deszczowapiosenka
3850 67c6 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viaanakarenina anakarenina
deszczowapiosenka
5843 335b 500
Reposted fromcvx cvx viasatyra satyra
deszczowapiosenka
0122 7e8b 500
Reposted fromkarahippie karahippie viaLuukka Luukka
deszczowapiosenka
Z czasem uświadomisz sobie, że nie chodzi o motyle w brzuchu, ale o spokój w sercu.
— znalezione.
deszczowapiosenka
9458 0cec 500
peace was never an option
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viamagolek22 magolek22
deszczowapiosenka
deszczowapiosenka
0863 bf59 500

January 26 2020

deszczowapiosenka
5797 ab17 500
deszczowapiosenka
8185 6a4f 500
Reposted fromtichga tichga via919 919
deszczowapiosenka
7448 badf 500
Reposted fromcontigo contigo viasleepingsickness sleepingsickness
7556 9d73
Reposted fromrubinek rubinek viasleepingsickness sleepingsickness

January 25 2020

deszczowapiosenka
8590 1439 500
Griffith Observatory space merch
Reposted fromikari ikari viaHypothermia Hypothermia
deszczowapiosenka
1740 be03 500
Reposted fromhrafn hrafn viasistermorphine sistermorphine
deszczowapiosenka
4119 aa4f 500
Reposted frompiehus piehus viaxal xal
deszczowapiosenka
6041 4158 500
Reposted frommaybeyou maybeyou viaVinroli Vinroli
deszczowapiosenka
Odrobina lekceważącego dystansu jest konieczna, żeby zachować poczucie własnej wartości. Nie chodzi jednak o lekceważenie ludzi, lecz tego, co inni ludzie o nas myślą.
— Sherry Argov
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialove-in-vain love-in-vain
deszczowapiosenka
9972 7040 500
Reposted fromcogitavi cogitavi viaAstalka Astalka
deszczowapiosenka
1360 912d 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaciarka ciarka
deszczowapiosenka
7843 0ace 500
Reposted fromcoolkidscantdie coolkidscantdie viaciarka ciarka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl