Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2020

1313 fc0a 500
Reposted fromtheemptysound theemptysound viaLuukka Luukka
deszczowapiosenka
0094 c13d 500
Kurt Vonnegut - "Trzęsienie czasu"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagreywolf greywolf
deszczowapiosenka
deszczowapiosenka
deszczowapiosenka
deszczowapiosenka
deszczowapiosenka
Reposted fromshakeme shakeme viaAMPLIDUDE AMPLIDUDE
deszczowapiosenka
6990 2188
Reposted fromidiod idiod viaoski oski
deszczowapiosenka
3221 4681 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatobecontinued tobecontinued
deszczowapiosenka
6353 7769 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatobecontinued tobecontinued
deszczowapiosenka
9881 57f1 500

March 25 2020

2389 5cbf 500
Reposted frombrumous brumous viajnna jnna
deszczowapiosenka

March 15 2020

deszczowapiosenka

NIE MUSISZ SIĘ TŁUMACZYĆ

Z tego, że jesteś wierzący, mimo że inni ciągle każą Ci wskazać argumenty na istnienie Boga.

Z tego, że jeszcze potrafisz marzyć i realizować idee, mimo że inni ciągle wypytują, czy będziesz miał z marzeń pieniądze.

Z tego, że wierzysz w miłość, wierność i oddanie, mimo że inni mówią, że tak robią ludzie naiwni i bez wyobraźni.

Z tego, że nie pozwalasz na traktowanie siebie jako kogoś gorszego, mimo że krzyczy się na Ciebie, że powinieneś znać swoje miejsce w szeregu.

Z tego, że nie chcesz mieć w tym momencie kontaktu z niektórymi osobami, mimo tego, że ktoś wyzywa Cię i mówi, że miłość nie zna granic.

Z tego, że chcesz się rozwijać, kształcić, być coraz bardziej świadomym, mimo tego, że są ludzie, którzy nie wróżą Tobie dobrej przyszłości.

Z tego, że jesteś sobą i dążysz do pokochania siebie takim jakim jesteś mimo, że obcy uważają, że powinieneś być taki jak oni Ciebie widzą.

Z tego, że masz swoje życie, decyzje i czas w świecie, który powinieneś przeznaczać na to co pragniesz, mimo tego, że inni wymyślili już co masz w życiu robić.

Tłumacz się przed samym sobą - jeśli nie wykorzystujesz szansy jaką jest życie.
Pracuj i idź z podniesioną głową!

— "Kobieta Absolutna by Nawój&Uboska"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamyszkaminnie myszkaminnie

March 03 2020

deszczowapiosenka

March 01 2020

deszczowapiosenka
deszczowapiosenka
2448 df0b
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaahuramazda ahuramazda
2823 0763 500
5546 6ba8 500

brushyourfubbs:

hockey-saves-lives:

antijohnmulaney:

binkyuk:

humanmonsterunicorn:

positive-memes:

It’s always around the corner

oh my god 😭

I have to reblog this every time I see this

I’ve never seen the second pic!

an addition:

Reposted fromemmatheirin emmatheirin viacolagatji colagatji
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl