Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

deszczowapiosenka
3254 a38f 500
Reposted fromhagis hagis
deszczowapiosenka
7364 c4d5 500
tak naprawdę nie jest trudno być szczęśliwym

July 19 2017

7009 fd98
Reposted fromcocokashico cocokashico viastonerr stonerr
deszczowapiosenka
On zakochał się w niej od razu, ona zakochała się najpierw w jego wierszach, bo każda kobieta, zanim pokocha mężczyznę, zakochuje się najpierw w tym, co on mówi, pisze albo robi.
— Mirosław Żuławski

July 18 2017

deszczowapiosenka
9455 662e
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viavol vol
deszczowapiosenka
8036 8d66 500
Reposted frompunisher punisher viagket gket
deszczowapiosenka
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia

July 17 2017

deszczowapiosenka
0055 4a60
Reposted fromsiegmunda siegmunda viatimmoe timmoe
deszczowapiosenka
9274 6cf7 500
Marcin Świetlicki
Reposted frommhsa mhsa viapozakontrola pozakontrola
deszczowapiosenka
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak

July 20 2017

deszczowapiosenka
3254 a38f 500
Reposted fromhagis hagis
deszczowapiosenka
7364 c4d5 500
tak naprawdę nie jest trudno być szczęśliwym

July 19 2017

7009 fd98
Reposted fromcocokashico cocokashico viastonerr stonerr
deszczowapiosenka
On zakochał się w niej od razu, ona zakochała się najpierw w jego wierszach, bo każda kobieta, zanim pokocha mężczyznę, zakochuje się najpierw w tym, co on mówi, pisze albo robi.
— Mirosław Żuławski

July 18 2017

deszczowapiosenka
9455 662e
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viavol vol
deszczowapiosenka
8036 8d66 500
Reposted frompunisher punisher viagket gket
deszczowapiosenka
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia

July 17 2017

deszczowapiosenka
0055 4a60
Reposted fromsiegmunda siegmunda viatimmoe timmoe
deszczowapiosenka
9274 6cf7 500
Marcin Świetlicki
Reposted frommhsa mhsa viapozakontrola pozakontrola
deszczowapiosenka
0055 4a60
Reposted fromsiegmunda siegmunda viatimmoe timmoe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl