Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2017

deszczowapiosenka
Dlaczego przyjaźni nie traktuje się na równi ze związkiem? A może jest lepsza? Dwoje ludzi pozostaje razem przez lata, a wiążą ich nie seks, nie atrakcyjność fizyczna, nie pieniądze, nie dzieci, nie własność, lecz wzajemna zgoda na bycie razem, wzajemne zobowiązanie(...). Przyjaźń oznacza bycie świadkiem dręczących nieszczęść przyjaciela, długich okresów nudy i rzadkich triumfów. To przywilej bycia przy drugiej osobie w jej najtrudniejszych chwilach i świadomość, że samemu też można się przy niej czuć podle.
— Małe życie
Reposted fromwhyme whyme vialittlegray littlegray
deszczowapiosenka
Reposted fromFlau Flau viaanabee anabee
deszczowapiosenka
deszczowapiosenka
9747 0b00
Reposted fromzciach zciach viascorpix scorpix
deszczowapiosenka
2912 3730 500
Reposted fromverronique verronique vialexxie lexxie
deszczowapiosenka
8417 dec6
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw vialexxie lexxie

July 25 2017

deszczowapiosenka

July 24 2017

deszczowapiosenka
Znajdź kogoś, kto nie będzie bał się przyznać, że za tobą tęskni. Kogoś, kto wie, że nie jesteś idealna, ale będzie traktował cię tak jakbyś była. Kogoś, kogo największym lękiem, będzie strach przed utratą ciebie. Kogoś, kto odda ci swoje serce w całości. Kogoś, kto mówiąc, że cię kocha naprawdę będzie to czuł. Kogoś, kto będzie chciał budzić się przy tobie każdego poranka i nawet widząc twoje zmarszczki i siwe włosy, wciąż będzie zakochiwał się w tobie na nowo.
— BB&B
Reposted fromyourtitle yourtitle viapressincase pressincase
deszczowapiosenka
0663 cc0b 500
Reposted fromklaudialucja klaudialucja viakasprzak88 kasprzak88

July 20 2017

deszczowapiosenka
3254 a38f 500
Reposted fromhagis hagis
deszczowapiosenka
7364 c4d5 500
tak naprawdę nie jest trudno być szczęśliwym

July 19 2017

7009 fd98
Reposted fromcocokashico cocokashico viastonerr stonerr
deszczowapiosenka
On zakochał się w niej od razu, ona zakochała się najpierw w jego wierszach, bo każda kobieta, zanim pokocha mężczyznę, zakochuje się najpierw w tym, co on mówi, pisze albo robi.
— Mirosław Żuławski

July 18 2017

deszczowapiosenka
9455 662e
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viavol vol
deszczowapiosenka
8036 8d66 500
Reposted frompunisher punisher viagket gket
deszczowapiosenka
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia

July 17 2017

deszczowapiosenka
0055 4a60
Reposted fromnazarena nazarena viatimmoe timmoe
deszczowapiosenka
9274 6cf7 500
Marcin Świetlicki
Reposted frommhsa mhsa viapozakontrola pozakontrola
deszczowapiosenka
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl