Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2017

deszczowapiosenka
0055 4a60
Reposted fromnazarena nazarena viatimmoe timmoe
deszczowapiosenka
9274 6cf7 500
Marcin Świetlicki
Reposted frommhsa mhsa viapozakontrola pozakontrola
deszczowapiosenka
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
deszczowapiosenka
5568 b4db 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaFrauS FrauS
deszczowapiosenka
Wcale się nie pokłócili, ona po prostu po kilku tygodniach spojrzała trzeźwym okiem na to mieszkanie, którego się nie da posprzątać, na tego mężczyznę, którego się nie da ocalić (...)
I tyle. I spakowała się. I wyszła.
— M. Świetlicki
Reposted fromfindmyway findmyway viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
deszczowapiosenka
0961 0cec
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatimmoe timmoe
deszczowapiosenka
Zastanawiam się, ilu osobom nie udaje się być z tymi, których pragną i kończą z innymi tylko z rozsądku.
— Fannie Flagg - Smażone zielone pomidory
Reposted fromdelain delain viatake-care take-care
1450 bb44 500
Reposted fromicanread icanread vialexxie lexxie

July 06 2017

8880 4798 500
Reposted fromerial erial viasztukamatorka sztukamatorka

July 02 2017

deszczowapiosenka
"Paszczak obudził się powoli i gdy tylko stwierdził, że jest sobą, zapragnął być kimś innym, kimś kogo nie znał. Czuł się jeszcze bardziej zmęczony niż wtedy, kiedy kładł się spać, a tu tymczasem nastał już nowy dzień, który będzie trwał aż do wieczora, a potem przyjdzie następny i jeszcze następny i ten znów będzie taki sam, jak wszystkie dni w życiu Paszczaka. Schował się więc pod kołdrę i zagrzebał nos w poduszkę, potem przesunął się brzuchem na brzeg łóżka, gdzie było chłodne prześcieradło, a potem rozłożył się na całym łóżku, wyciągając ręce i nogi i wciąż czekał na przyjemny sen, który nie nadchodził. Wreszcie zwinął się w kłębek i zrobił się malutki, ale i to nie pomogło. Starał się być Paszczakiem, którego wszyscy lubią, i starał się być Paszczakiem, którego nikt nie lubi. Lecz co z tego, kiedy i tak ciągle był tylko Paszczakiem, który wszystko robi, jak może najlepiej, ale nic mu naprawdę dobrze nie wychodzi."
— Tove Jansson "Dolina Muminków w listopadzie"
Reposted fromrobcochcesz robcochcesz viamayamar mayamar
deszczowapiosenka
How to be happy
Reposted fromadamklimowski adamklimowski viamayamar mayamar
deszczowapiosenka
6078 81a2
Reposted frommental-cat mental-cat viamayamar mayamar
deszczowapiosenka
7994 f3bd 500
Reposted fromyanek yanek viastonerr stonerr

June 24 2017

7181 3a5f 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viamuccia muccia
deszczowapiosenka
8394 23e4 500
placek z sadu.
Reposted fromEmisja Emisja viapathetic8 pathetic8

June 11 2017

9789 c3e8 500

starswaterairdirt:

Moods, 1935

Mildred Bryant Brooks

Reposted fromcastrumdoloris castrumdoloris viaazazel azazel

May 29 2017

deszczowapiosenka
Nie chodzi nawet o seks. Mam to gdzieś. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze to budzić się z kimś. Spać przytulonym, przytulanie jest ważne. Świadomość, że jeżeli przyjdą potwory, ktoś z tobą jest. To metafora. Potworów nie ma. Budzisz się rano, z ciepłym ciałem,czujesz oddech kochanej osoby na swoim ramieniu. To jest to.
— "Wyśnione miłości"
Reposted fromonzuiver onzuiver viainmybetterworld inmybetterworld

May 22 2017

deszczowapiosenka
Reposted frommefir mefir viacrispybones crispybones
deszczowapiosenka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl