Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 16 2017

March 14 2017

March 13 2017

deszczowapiosenka
8606 4f38
deszczowapiosenka
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viabeinthe beinthe
deszczowapiosenka
3744 def3 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaveez veez
deszczowapiosenka
0978 efb9
Reposted fromcalifornia-love california-love viamadda madda

March 01 2017

deszczowapiosenka
5929 5510
Reposted fromoranges oranges viaunno unno

February 26 2017

deszczowapiosenka
Reposted fromjasminum jasminum viaTangizz Tangizz
deszczowapiosenka
1737 c42b
Reposted frommontak montak viatoniewszystko toniewszystko
deszczowapiosenka
deszczowapiosenka

February 24 2017

7984 a128 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viazamknioczy zamknioczy

February 23 2017

deszczowapiosenka
Aby mieć ładne usta, wypowiadaj miłe słowa, aby posiadać piękne oczy, poszukuj dobra w ludziach, aby mieć szczupłą figurę, podziel się swoim jedzeniem z głodnymi, aby posiadać wspaniałe włosy, pozwalaj dziecku przeczesywać je palcami raz dziennie, aby zachować równowagę, podążaj z wiedzą, z którą to nigdy nie będziesz iść sam.
— Audrey Hepburn
Reposted fromflorentyna florentyna viaxsneakyx xsneakyx

February 22 2017

deszczowapiosenka
5553 9697 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viaachiku achiku

February 21 2017

deszczowapiosenka
1755 3a6b
Reposted fromscorpix scorpix viaachiku achiku

February 18 2017

deszczowapiosenka
Reposted fromszatanista szatanista viapuremindx puremindx

February 15 2017

deszczowapiosenka
5891 e2b2
<3
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viah8me h8me

February 14 2017

deszczowapiosenka
7849 d1dc
Reposted frombecausefuckyou becausefuckyou
deszczowapiosenka
Widziałem gwiazdy. Spaliły mi oczy.
— Markus Zusak, Złodziejka książek
Reposted frombeltane beltane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl