Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

deszczowapiosenka

Wiesz, co jest gorsze od kłótni, wyzwisk, tłuczonych talerzy i trzaskania drzwiami? Obojętność. Milczenie wszystko pieprzy, niszczy każdego doszczętnie.

Reposted fromchocoway chocoway viaBalladyna Balladyna
deszczowapiosenka
3536 26eb 500
Reposted fromtfu tfu viapozakontrola pozakontrola

August 16 2017

deszczowapiosenka
5946 78e6
Reposted fromnyaako nyaako viaHigh-Key High-Key

August 14 2017

deszczowapiosenka
2618 0546 500
Anna Świrszczyńska
Reposted fromEmisja Emisja viainsanedreamer insanedreamer
8618 29d7
Reposted fromAmericanlover Americanlover viamartrol martrol

August 13 2017

deszczowapiosenka
0457 eb75 500
Reposted from1911 1911 viascorpix scorpix
deszczowapiosenka
6849 5580
Reposted fromspring-flow spring-flow viascorpix scorpix
deszczowapiosenka
0834 4d66
Reposted fromscorpix scorpix
deszczowapiosenka
0838 6098
Reposted fromscorpix scorpix

August 10 2017

deszczowapiosenka
2876 0e08 500
Reposted frompseikow pseikow vialexxie lexxie
deszczowapiosenka
deszczowapiosenka
Ani różnica poglądów, ani różnica wieku, nic w ogóle nie może być powodem zerwania wielkiej miłości. Nic, prócz jej braku.
— M. Dąbrowska
deszczowapiosenka

August 09 2017

deszczowapiosenka
1778 7c03
Reposted fromoutoflove outoflove viahope24 hope24
deszczowapiosenka
Mam już taki charakter, że aby coś zrozumieć, muszę najpierw spróbować to zepsuć.
— Haruki Murakami
deszczowapiosenka

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— — Bartłomiej Jobczyk

August 07 2017

deszczowapiosenka
Pracowici ludzie są najszczęśliwsi, ponieważ nie mają czasu się nad sobą użalać.
— Kate Morton

August 03 2017

deszczowapiosenka
Różnicą między tym, kim jesteś, a tym, kim chciałabyś być, jest to, co robisz.
— Laurelin Paige
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastonerr stonerr
deszczowapiosenka
Ten, kto wraca, jest zawsze kimś innym niż ten, który odszedł.
— Leena Krohn
deszczowapiosenka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl