Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 24 2016

deszczowapiosenka
1256 cde9 500
Reposted fromsiostrzanakalka siostrzanakalka viasection section

October 13 2016

deszczowapiosenka
deszczowapiosenka
Reposted frompl pl

September 30 2016

deszczowapiosenka

September 21 2016

deszczowapiosenka
9699 40de 500
Reposted fromfungi fungi viaaaaddicted aaaddicted
deszczowapiosenka
6597 9f9a 500
deszczowapiosenka
deszczowapiosenka

September 20 2016

deszczowapiosenka
Dzieci są filozofami. Moja córka spytała mnie kiedyś w szpitalu, dlaczego mamy oczy ? Powiedziałem, że po to, żebyśmy mogli widzieć.  Poprawiła mnie. Powiedziała, że po to, żebyśmy mogli płakać.
— Arnaldur Indriðason
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMerrry98 Merrry98
deszczowapiosenka
Jesteśmy odzwierciedleniem pięciu osób, z którymi spędzamy najwięcej czasu. To oni nas motywują, doradzają, krytykują. Przyjrzyj się, z kim Ty przystajesz.
— Nancy Drew
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaMerrry98 Merrry98
deszczowapiosenka
9809 06ab 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viajenny-rose jenny-rose
deszczowapiosenka
5120 7950 500
Reposted fromsail sail viajenny-rose jenny-rose

September 18 2016

deszczowapiosenka
6950 9294 500
Reposted fromgreensky greensky viabrzoskvinia brzoskvinia
deszczowapiosenka
1138 1d54
Reposted fromGIFer GIFer viaatranta atranta
deszczowapiosenka
4960 c886 500
Reposted fromtichga tichga viaatranta atranta
deszczowapiosenka
9502 cb3c 500
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viavertheer vertheer

September 14 2016

deszczowapiosenka
"Nie odniosłem porażki. Po prostu odkryłem 10.000 błędnych rozwiązań." – Thomas Edison
Reposted fromlivhanna livhanna vianiskowo niskowo
deszczowapiosenka
deszczowapiosenka

Kiedy, masz 20 – 30 lat i nie dopuszczasz do siebie emocji, to znaczy ze umarłaś/umarłeś i możesz chodzić, oddychać ale i tak jesteś trupem.

W życiu chodzi o to aby zakochiwać się i szaleć na fali emocji, cierpieć i znów walić głowa w mur, mieć motyle w brzuchu i pić wódkę o 4 rano bo znów nie wyszło

I to jest nasz sens człowieczeństwa. Odczuwać. Nie zamknięcie się w sobie, nie kupowanie kolejnych butów i pralki, ale emocje.

Bo w życiu nie chodzi o stabilność i bezpieczeństwo, bo życie nie jest stabilne I bezpieczne, cokolwiek nam się na ten temat wydaje.

A na koniec I tak pamiętamy te rzeczy które były niestabilne i niebezpieczne.

— Pokolenie Ikea
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadreamsneverdie dreamsneverdie

September 13 2016

deszczowapiosenka
Reposted fromdankmemes dankmemes viakapitandziwny kapitandziwny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl