Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2019

deszczowapiosenka
0580 2034 500
Reposted fromniemoc niemoc viawiksz wiksz
deszczowapiosenka
2951 9e04 500
Reposted fromnebthat nebthat vialexxie lexxie
deszczowapiosenka

Świat ten patrzył na Paszczaka z żałością i oczekiwaniem, a Paszczak odpowiadał mu spojrzeniem pełnym paniki.

— Tove Jansson "Muminki. Księga druga"
Reposted fromrichardth richardth vialexxie lexxie

March 09 2019

deszczowapiosenka
3283 f4f1 500
Reposted fromtotal1ty total1ty vialexxie lexxie
deszczowapiosenka
You must love in such a way that the person you love feels free.
— Thich Nhat Hanh
Reposted fromrenirene renirene vialexxie lexxie
deszczowapiosenka
9197 49b6
deszczowapiosenka
9671 5cb5 500
Reposted fromtfu tfu viaczarna-niewiadoma czarna-niewiadoma

February 17 2019

deszczowapiosenka
deszczowapiosenka

Prawda jest taka, że czasem patrzymy na kogoś i przestajemy go kochać , bo zacząl lubić musztardę.

A czasem trafia się taki ktoś, kto zawodzi nas najmocniej na świecie, a my chcemy być przy nim.

Reposted fromwhateveer whateveer viazielono zielono

October 30 2018

deszczowapiosenka
8508 69cb 500

October 29 2018

deszczowapiosenka
7833 2f21 500
Reposted fromrisky risky viafreeway freeway

October 14 2018

deszczowapiosenka
0558 ba31 500
Reposted fromunterland unterland viastraycat straycat
deszczowapiosenka
8189 2550 500

teenageers:

you are not stuck

Reposted fromSkydelan Skydelan viainspirations inspirations

October 10 2018

deszczowapiosenka
deszczowapiosenka
5843 23b7 500
Reposted fromel-kaktus el-kaktus viaataliaboo ataliaboo
deszczowapiosenka
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst
deszczowapiosenka
Ale nic się nie zmieni, póki sama o siebie nie zawalczysz.
— L. H. Anderson

September 16 2018

deszczowapiosenka
3640 caf4 500
Reposted fromdilma dilma viarudosci rudosci
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl