Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2017

7575 5ffa 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaPrzygnebiona Przygnebiona
deszczowapiosenka
2970 2422 500
deszczowapiosenka
5428 6aa0
deszczowapiosenka
Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej. Chcą dostać tyle samo, ile dają i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą.
— Marek Hłasko – Sowa, córka piekarza
Reposted frompapiertiger papiertiger viaBalladyna Balladyna

August 26 2017

deszczowapiosenka
7688 f997 500

August 22 2017

deszczowapiosenka
Jest różnica pomiędzy  zainteresowaniem,  a    zaangażowaniem.
Kiedy jesteś zainteresowany robieniem czegoś, robisz to tylko wtedy, kiedy jest to wygodne.
Kiedy jesteś zaangażowany w coś, nie akceptujesz wymówek.
— Ken Blanchard
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viaaynis aynis
deszczowapiosenka
1704 eb40 500
Reposted fromsarazation sarazation viakoszmarek koszmarek

August 21 2017

deszczowapiosenka
If a poem hasn’t ripped apart your soul; you haven’t experienced poetry.
— Edgar Allan Poe
Reposted fromdusix dusix viapralina pralina
deszczowapiosenka
Myślę, że moją słabością jest ograniczona wiara w siebie. Wyniosłam to jeszcze z mojego dzieciństwa. To powoduje, że bardzo często porównuję się do innych. Nadal. Myślę, że moją słabością jest również to, że zbyt często uzależniam moje szczęście, moje poczucie szczęścia, jak i poczucie własnej wartości od innych ludzi, od ich obecności w moim życiu. To brazylijskie "saudade", kiedy się tęskni niewiadomo w ogóle za czym, to mam od dziecka - tego się nie pozbędę prawdopodobnie. Czytałam Twój tekst, że właściwie tak naprawdę ta miłość jest przereklamowana,  że wcale nie jest tym absolutnym warunkiem, który musi być spełniony, żebyśmy byli szczęśliwi. I ja bym chciała mieć taką świadomość jak Ty. Jeszcze jej nie mam. Bardzo mi to przeszkadza, ponieważ kiedy nie mam miłości w życiu, jestem bardzo nieszczęśliwa. I to uważam też za moją słabość, bo tak naprawdę w pierwszej kolejności powinnam mieć tę miłość dla siebie samej.
— Kayah w rozmowie z Pauliną Młynarską - "Lustro": odc. 3, seria 3

August 17 2017

deszczowapiosenka

Wiesz, co jest gorsze od kłótni, wyzwisk, tłuczonych talerzy i trzaskania drzwiami? Obojętność. Milczenie wszystko pieprzy, niszczy każdego doszczętnie.

Reposted fromchocoway chocoway viaBalladyna Balladyna
deszczowapiosenka
3536 26eb 500
Reposted fromtfu tfu viapozakontrola pozakontrola

August 16 2017

deszczowapiosenka
5946 78e6
Reposted fromnyaako nyaako viaHigh-Key High-Key

August 14 2017

deszczowapiosenka
2618 0546 500
Anna Świrszczyńska
Reposted fromEmisja Emisja viainsanedreamer insanedreamer
8618 29d7
Reposted fromAmericanlover Americanlover viamartrol martrol

August 13 2017

deszczowapiosenka
0457 eb75 500
Reposted from1911 1911 viascorpix scorpix
deszczowapiosenka
6849 5580
Reposted fromspring-flow spring-flow viascorpix scorpix
deszczowapiosenka
0834 4d66
Reposted fromscorpix scorpix
deszczowapiosenka
0838 6098
Reposted fromscorpix scorpix

August 10 2017

deszczowapiosenka
2876 0e08 500
Reposted frompseikow pseikow vialexxie lexxie
deszczowapiosenka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl