Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2018

deszczowapiosenka

May 25 2018

8455 f5ae
Reposted fromSkydelan Skydelan viatake-care take-care
deszczowapiosenka

February 22 2018

deszczowapiosenka

February 20 2018

deszczowapiosenka
8601 ccf3 500
Reposted fromtfu tfu viaszpaqus szpaqus

February 18 2018

deszczowapiosenka
5015 f9fe
Reposted fromtfu tfu viamontak montak
deszczowapiosenka

February 17 2018

deszczowapiosenka
4687 573d 500

January 20 2018

deszczowapiosenka
3741 049c
Reposted fromzciach zciach viayoucandoit youcandoit

January 14 2018

deszczowapiosenka
Mała, nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłaś się dla miłości, że zdarłaś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - on może ci tylko zazdrościć.
— "Listy do Małej"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapsycha psycha
deszczowapiosenka
6033 ee11 500
Reposted fromzciach zciach viaSenyia Senyia
deszczowapiosenka
„Moim zdaniem, powinieneś radykalnie zmienić swój sposób życia i zacząć odważnie robić rzeczy, o których przedtem nawet nie myślałeś; albo wahałeś się, czy spróbować. Tak wielu ludzi jest nieszczęśliwych, a jednak nie podejmują żadnej próby, by to zmienić, ponieważ przywykli do życia w pewności, konformizmie i konserwatyzmie, co może dawać poczucie spokoju umysłu, ale w rzeczywistości nie ma rzeczy bardziej niszczącej dla niespokojnego ducha niż pewna przyszłość.”
— Jon Krakauer

January 11 2018

deszczowapiosenka
(...) prawdziwa miłość jest wtedy, kiedy w chwilowej złości dopatrujesz się zmęczenia, a nie złych intencji. Gdy w męskim milczeniu widzisz nie brak uczucia, ale problem, z którym on chce poradzić sobie sam. Gdy w kobiecych łzach dostrzegasz nie pretensję i wyrzut, ale potrzebę wsparcia i bliskości. Kiedy potrafisz wysłuchać, nim wysnujesz wnioski. I gdy uświadamiasz sobie, że nawet najbardziej kochający się ludzie potrzebują czasem od siebie odpocząć.
deszczowapiosenka

Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę. Ja potrzebuję przeciągu, szerokiej skali, czynów ogromnych.

— Agnieszka Osiecka

January 10 2018

deszczowapiosenka
3143 dd0a 500
Reposted fromsarazation sarazation viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
4659 7bfb 500
Reposted fromdoublegj doublegj viapanpancerny panpancerny
deszczowapiosenka
deszczowapiosenka

January 09 2018

deszczowapiosenka
7750 2b75
Reposted fromsavatage savatage viaasylopath asylopath
deszczowapiosenka
Reposted fromFlau Flau viaasylopath asylopath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl