Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2017

deszczowapiosenka
3832 0a6d
Reposted frompastainmy pastainmy viaxmascolara xmascolara
4192 d9de 500

cccartwheelsinyourhonour:

Snowy Oxford, England

deszczowapiosenka
If you get tired, learn to rest, not to quit.
— Banksy
Reposted fromumorusana umorusana viaintihar intihar
6115 3619
Reposted frombun bun viacocaineblues cocaineblues
5865 adaa 500

funnypicsdept:

At my local pet food store.

Reposted fromdivi divi viabaghera baghera

November 26 2017

deszczowapiosenka
deszczowapiosenka
Peace on earth
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viabuffyrulez buffyrulez
deszczowapiosenka
Tak naprawdę, to nic mi się nie stało. Kiedy mocno pierdolnąłem o ziemię, zauważyłem, że jednak można się podnieść. Wystarczy tylko zacząć wykreślać wszystko to, co zabija. Sytuacje, przeżycia, chwile, miejsca i ludzi. Ludzi, którzy potrafią zrobić taki rozpierdol w głowie, że człowiek ląduje albo u psychologa, albo szuka mostu. Można jeszcze inaczej przerwać cierpienie, ale trzeba żyć. Jutro może okazać się lepsze. Jeżeli człowiek nie ma już nic do stracenia, to dlaczego nie może budować pragnień od nowa? Życie czasami bywa więzieniem, gdzie okrutnym strażnikiem staje się ktoś, kogo kochasz. Ale nie ma takiego więzienia, z którego nie można uciec. Nie ma takiego strażnika, którego nie można zabić.
— R. Damian Castor "Plac Skazańców"
deszczowapiosenka
deszczowapiosenka
Powstrzymywanie serca od wybaczenia komuś, kogo kochasz, jest tak naprawdę o wiele trudniejsze niż samo wybaczenie.
Reposted fromdreams-come-true dreams-come-true

November 21 2017

deszczowapiosenka
Najgorzej jest zawieść się na ludziach, w których widziało się tak dużo i broniło z całego serca.
— ...

November 20 2017

deszczowapiosenka
3255 ee3f
Reposted fromdusielecc dusielecc viablocked blocked

November 18 2017

deszczowapiosenka
3559 f23e 500
Reposted fromprzegrany przegrany viaGunToRun GunToRun
deszczowapiosenka
4037 bd30
Reposted fromsoSad soSad vianefretete23 nefretete23

November 17 2017

deszczowapiosenka
8975 727c
Reposted fromoutline outline viascorpix scorpix
deszczowapiosenka
6506 7524 500
Reposted fromfungi fungi viamole-w-filizance mole-w-filizance

November 15 2017

deszczowapiosenka
Po to się przecież podróżuje. Po dźwięki. Po obrazy. Po zapachy.

- Andrzej Stasiuk
Reposted fromamphetamine amphetamine viarhubarbrr rhubarbrr
8353 c7be 500
Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers viaEdgi Edgi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl