Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2017

deszczowapiosenka
Reposted fromszatanista szatanista viapuremindx puremindx

February 15 2017

deszczowapiosenka
5891 e2b2
<3
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaSeKSi SeKSi

February 14 2017

deszczowapiosenka
7849 d1dc
Reposted frombecausefuckyou becausefuckyou
deszczowapiosenka
Widziałem gwiazdy. Spaliły mi oczy.
— Markus Zusak, Złodziejka książek
Reposted frombeltane beltane
deszczowapiosenka

   zakochaj się we mnie
   ja się odwzajemnię
   wczepimy się w siebie
   bez tchu i bez-dennie

   ja w tobie się skryję
   ty skryjesz się we mnie
   śmierć nas będzie szukać
   po świecie daremnie

— Józef Baran
Reposted fromnibyniic nibyniic

July 09 2015

deszczowapiosenka
0684 5e65 500
deszczowapiosenka
6395 2c9d
Reposted fromfelicka felicka viapanigrabarz panigrabarz
deszczowapiosenka
8849 5287

July 06 2015

deszczowapiosenka

July 04 2015

deszczowapiosenka
Dlaczego mnie wtedy nie było? Jak szłam do Ciebie, to padało i połamał mi się parasol. Wtedy on otworzył nade mną swój. Uśmiechnął się i powiedział, że mnie odprowadzi, żebym nie zmokła. Wiatr drapał po policzkach, ale mimo to, zrobiło mi się ciepło. A gdy już staliśmy pod Twoimi drzwiami, zapytał mnie, czy to tu i wtedy uświadomiłam sobie, że już nie.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromatlantyda atlantyda viapatyna patyna

July 03 2015

deszczowapiosenka
deszczowapiosenka
8141 2bd6 500
Reposted fromthinredline thinredline viacheri cheri
deszczowapiosenka
deszczowapiosenka
3795 7e4f 500
Reposted frombirke birke viacheri cheri
deszczowapiosenka
3450 bcda
we want a kitten
Reposted fromJonae Jonae viacheri cheri
deszczowapiosenka
0137 cd72 500
Reposted fromxalchemic xalchemic vialexxie lexxie

July 01 2015

5444 6785 500
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie vialexxie lexxie

June 30 2015

deszczowapiosenka
1324 5d64 500
Reposted fromsweet18 sweet18 viadyingfordance dyingfordance

June 26 2015

deszczowapiosenka
8720 4d5d 500
Reposted from61sekund 61sekund viapotrzask potrzask
deszczowapiosenka
3047 3d81
So who's going to tell Fred it snows everyday?
Reposted fromleniwabula leniwabula vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl